Jabuka (Sertifikovana kategorija) Više...
М7, М9-Т339
M26 sel IVT
MM106 9a, MM-111
Kruška (Sertifikovana kategorija) Više...
Seme i sejanci
Dunja (Sertifikovana kategorija) Više...
MA; BA-29, MC
Poncirus trifoliata (Standardna kategorija) Više...
Seme i sejanci
Diaspirus lotos (Standardna kategorija) Više...
Seme i sejanci